Er sygdom et ubevidst valg? 

Lad mig slå det fast med syvtommersøm: INGEN BEDER AKTIVT OM AT VÆRE SYGE. Men der er altid et mål med det vi oplever. Ligesom bevidste klare intentioner, bliver skjulte mål også manifesteret – og sygdom kan være et middel.

 

Eksempler på skjulte mål

Du vil ikke afvises. Du vil have opmærksomhed. Du vil undgå at blive latterliggjort. Du vil ikke have folk til at se, at du ikke ved hvad du laver. Du ønsker ikke at gå på arbejde. Du ønsker ikke at være i et forhold. Du vil være alene. Du vil slappe af. Du vil bekræftes i at du er elsket. Du vil bare gerne have fred. Du vil ikke sætte din tryghed på spil. Du vil have mere tid til dig selv. Du vil have mulighed for at fordybe dig. Du vil mærke dig selv. Du vil være usynlig. Du vil ikke såres. Listen fortsætter og fortsætter. 

Mange mennesker er bange for at stå i deres fulde pragt, at blive set eller hørt, eller bange for at tage risici og leve deres drømme ud. Det kan føles sikrere at blive hvor du er – i sygdom, i afsavn eller uvidenhed. Det kan føles lettere at bebrejde andre mennesker, lettere at bebrejde samfundet eller kroppen. Det føles måske sikrere at se sig selv som begrænset og lille, og det er måske lettere at sammenligne sig med andre eller føle sig dømt – end at acceptere at vi mennesker skaber vores egen virkelighed, gennem vores tanker, trossystemer og følelser. 

 

Tanker er skabende 

Alle tanker har en frekvens. Vores dybfølte overbevisninger – født af tanker vi repeterer -afstedkommer en følelse eller rettere en specifik vibration, der som en magnet tiltrækker oplevelser i livet, der matcher overbevisningen. Dette er vores skaberkraft.  

Problemet er, at mange af vores tanker, ikke engang er vores egne. De er socialt og kulturelt tillærte. Vores forældre har gennem livet tillært sig regler og kodeks, som de har taget til sig uden at sætte spørgsmålstegn ved dem. Så selvom vi ikke selv har opfundet tankerne, så er det et faktum, at tanker der gentages mange gange nok, bliver til trossystemer. Trossystemer kan være svære at rykke op med rode, fordi trossystemer pr. definition opleves som sandheden.

Hvis det du tror fast på, er undertrykt eller ubevidst, manifesteres det ofte i oplevelser, du ikke kan lide, og som du derfor vil have større modstand på at tage ejerskab af. Det er selvfølgelig sjovere for ego, at tage crédit for de gode oplevelser. Mennesker holder sig da heller ikke tilbage for at proklamere, hvor fantastiske de er til at manifestere de gode stunder, men så snart livet bliver for belastende, peger de på årsagen som udenfor dem selv. Det egotrick har vi alle i ærmet. Når man ikke accepterer de universelle love, der skaber sygdom, så kan ideen om, at man selv har skabt oplevelsen simpelthen være for ubærligt, for den der har en oplevelse af at være syg. Den smertelige erkendelse vil vi mennesker oftest benægte, og det gør vi ved at projicere vores frygt overbevisninger ud i verden. Kroppen er også af verdenen.

Vi får det lige som vi vil have det

Den erkendelse er svær men afgørende. Forudsætningen for, at du evner at tage bevidste skridt mod en ny og bedre virkelighed. er at acceptere at din oplevelse lige nu, er dit eget skaberværk. På godt og ondt. Opgaven er at tage det fulde ansvar for sin egen oplevelse – og lade andre om deres.  

For at skabe ‘et liv vi elsker’, må vi blive bevidst om hvad vi værdsætter højest, og være villige til at slippe de overbevisninger, der ikke tjener vores højeste bedste. Da Højere Selv repræsenterer Sandhed (Kærlighed), er alle dine selvvalgte oplevelser (om end ubevidste), altid en gave til dig selv. Og dén kan være svær at æde, når man føler man står i lort til halsen. Men i stedet for at slå dig selv oveni hovedet af skam eller finde skyldnere i verden, så kunne du nysgerrigt spørge dit Højere Selv: “Hvad ville kærligheden sige/gøre lige nu gennem mig?” 

Måske er svaret INGENTING. At stoppe op, mærke efter og lytte indad. Tid har man jo masser af, hvis man eksempelvis har brækket et ben. Så i stedet for at ærgre sig over at man ikke kan bevæge sig, så kan man vælge at hæve sin vibration på ny ved at fokusere på det man elsker – og som man kan – indenfor de rammer man nu har. De fleste laver den fejl, at de retter alle deres tanker, på det de ikke kan eller det de vil undgå. Men det er lov, at det vi taler om og fokuserer på, får vi mere af.

Alle har skaberkraften og kan vælge på ny

Den gode nyhed er, at det vågne og bevidste menneske, der har erkendt sin Sande skaberkraft, har muligheden for at gøre brug af ‘den frie vilje’, og dermed vælge en anden virkelighed. Der findes ikke situationer, der er så umulige, at du bliver hæftet af eller ladt alene. Men faktum er, at det ofte er sådan, at vi mennesker skal have det gentaget eller SKREVET MED STORT, før vi erkender dette og dermed åbner os for forandring. Du har den samme mulighed for at vælge sandt, som alle andre. Du er derfor ikke et offer, men en medskaber. Indse det og tag inspireret handling, på det du ved, der er Sandt. Det der føles godt er ofte Sandt. Det der er sandt for andre, er ikke nødvendigvis sandt for dig. Din vej er din. Lyt derfor altid indad. 

En længere sygdomsperiode, hvor du er sat ‘ud af spillet’, kan give dig den fri tid du har længtes efter, eller den kan være dråben, der gør at du endeligt tager den afgørende beslutning, om at sadle om her i livet. Der findes et begreb, som jeg første gang hørte fra Deepak Chopra: ’Guddommelig utilfredshed’. Hvilket hentyder til, at vi ikke rykker os, før nok er nok. Så hvornår har du fået nok af at være syg? 

Det modne menneske

Når man vågner til erkendelsen af, at man ikke er et offer, men medskaber, er næste skridt at påtage sig det fulde ansvar for både sine tanker og handlinger. Det betyder ikke, at et menneske med den indsigt, er i stand til at opgive alle selvdestruktive mønstre og trossystemer på en gang. Selvudvikling er en proces over tid – ét skridt ad gangen.  

Slå ikke dig selv i hovedet, når du bliver syg. Skyld kommer fra frygt, og frygt healer aldrig noget. Nogle gange må vi bare acceptere det, vi ikke kan ændre. Der er et gammelt ordsprog der siger det kort: “Det er ikke som du har det, det er som du tager det”. Du kan ikke altid ændre situationen, men du kan altid ændre dine tanker om den, hvis du vil. Vær blot villig til at se de underliggende sammenhænge. Accepter at ting tager den tid ting tager. Det bringer fred. Du kan hæve din vibration øjeblikkeligt, ved at vælge de tanker og handlinger, der giver dig fred i sindet

 

Alle kan i praksis skabe en bedre virkelighed, hvis de er besluttede, disciplinerede, og holder det rette fokus, men det er meget få, der kan gå vejen alene. De fleste mennesker har brug for en mentor, og nogle metoder, der hjælper en med at blive på den smalle sti. Ego vil kæmpe bravt, for at fastholde sin position som offer. Hvis du vil leve frygtløst med glæden som grundtone, må du kunne se forbi egos konstante vildledninger. Læs mere HER

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *