Hvorfor beskytte sig mod radiofrekvent elektromagnetisk mobilstråling?

Hvorfor skulle du behøve at beskytte dig mod elektromagnetiske strålingsfelter (EMF) i det radiofrekvente område (RF) – fra mobilmaster, Wi-fi, SmartPhones, SmartTV, SmartMeter og andre ’smarte’ trådløse ting, når Sundhedsstyrelsen (SST) følger de fastsatte grænseværdier?

The biggest problem we have is not Ebola, it’s not Aids, it’s electro smog” – Noel Edmonds

Det er der flere grunde til, men først vil jeg påpege at SST, helt ukritisk har adopteret de højeste grænseværdier for sendemasters signalstyrke[1], fra den tyske private organisation ICNIRP, der har tætte relationer til teleindustrien[2]. Hvis du ikke forstår magthavernes valg, så følg pengestrømmen[3]. Regeringen udruller i al hast i samarbejde med industrien og Energistyrelsen det nye 5G netværk, med stor økonomisk gevinst for statskassen. Der er mange penge at tjene på, at vi køber flere og flere trådløse apparater og er online fra vugge til grav.

Dem der har interesse i at vi ruller hovedløst derudaf i vores førerløse biler, er primært staten, klik her, udstyrsproducenterne og teleindustrien. “For langt de fleste danskere vil 4G fuldt ud dække behovet. Så 5G bliver i høj grad et netværk til store virksomheder og offentlige institutioner, der kan bruge det til at optimere driften“, siger Michael Nielsen, teknisk chef hos Cisco Danmark, Klik her. Så hvorfor skal borgere så udsættes for 5G overalt?

Nyere forskning viser at ICNIRPs grænseværdier fra 1998 er forældede[4]. De er udelukkende fastsat ud fra det mange forskere i dag kalder ’varmedogmet’. De forskere som regeringer som flest lytter til, anerkender kun termisk påvirkning, som en målemetode. Men mange forskere er uenige. Den danske stat fastholder på denne spinkle baggrund at ikke-ioniserende stråling er ufarligt for mennesker, på trods af, at de vedkender de nuværende grænseværdier ikke beskytter mennesker mod langtidspåvirkning. Klik her for svar fra sundhedsministeriet.

ICNIRP henstiller til lavere grænseværdier for børn, gravide og kronisksyge[5], hvilket vores øverste sundhedsmyndighed endnu ikke har effektueret. Tilbage står så et ubesvaret spørgsmål – om SST benægter eller blot har overset, at der de sidste 15 år foreligger masser af evidens[6] på alvorlige sundheds-risici, når der måles på ikke-termiske bioeffekter? Derudover har hundredvis af uafhængige forskere (læger, biologer og stråleeksperter) sendt den ene appel[7] efter den anden til regeringer og europæiske instanser. Dansk advokat har i 2019 udført et Juridisk Responsum[8], der ser på hvilke menneskelige- og miljøretlige regler, der overtrædes ved påtvungen RF / EMF eksponering af borgerne, som den stigende menneskeskabte elektrosmog udgør. Flere og flere går ind i kampen, senest over 400 læger i Belgien[9].

Langvarig mobilstråling er skadeligt 

Elektromagnetisk stråling kan påvirke biologiske systemer ved at forøge frie radikaler og ændre antioxidantforsvarssystemerne i væv, og til sidst føre til oxidativ stress. Oxidativ stress skaber inflammation i kroppen – som er årsag til et utal sygdomme, heriblandt kræft.

IARC som er WHO’s kræftorgan har i 2011 placeret mobilstråling i fareklasse 2B, ud af 5 mulige klasser, hvilket betyder mobilstråling er, muligt kræftfremkaldende, især på grund af den øgede risiko for gliom (red. hjernesvulst) og akustisk neurom (hørenervetumor) ved langtidsbrug. Nyere forskning konkluderer, at mobilstråling bør flyttes op i gruppe 1, kræftfremkaldende[10]. Alvoren kommer også tydeligt til udtryk i flere globale appeller og resolutioner, blandt andet i Europarådets resolution 1815[11].

5G er ny uprøvet teknologi

Der anvendes i dag højere frekvensrum end i tidligere netværks generationer, hvilket hænger sammen med stigningen i mængden af information, der skal sendes og modtages mellem sendemaster og vores trådløse apparater (sendeintensitet). Det er misvisende at påstå at elektromagnetisk stråling er ufarligt, blot fordi vi tidligere har brugt frekvenser i det radiofrekvente område uden problemer. Radiobølger spænder bredt fra 100 Hz til 300 GHz. 

5G er ikke kun hurtigere internet, det er også højere og uprøvede frekvenser, med en drastisk stigning i frekvensområdet fra 2,8 GHz (4G) op til 100 GHz. Første udrulning ligger på 3,8 GHz. Anden udrulning ligger i sendeområdet 26-40 GHz. Tredje udrulning bruger frekvenser op til 100 GHz.

De nye frekvensområder 5G tager i anvendelse anvender millimeterbølger. Millimeterbølger bøjer ikke udenom objekter som ex. træer og regndråber, og derfor skal der være mange 5G master (hver 100-300 m), da de kun kan sende direkte stråler mod din device (mobil, iPad etc.) og dig (line of sight), til flere sider samtidigt (beam shaping). Derfor skal der opsættes flere small cells (5G antennemaster), der skal tættere på, hvis 5G skal virke. Vand, inklusive sved, absorberer elektromagnetiske felter og ikke-ioniserende radiofrekvente bølger. Millimeterbølger trænger 2-3 mm ind i huden. Huden er vores største organ. Læs mere om hvordan ikke-ioniserende stråling kan skade HER

FM sender på 90 MHz og har bølger på 3 meter, der afbøjer ’rundt om kroppen’. Wi-fi med en signalstyrke på 2,4 GHz-forkorter mikrobølgerne til 12 cm. Det nye 5G netværk vil i anden udrulning komme op på 28 GHz, hvilket betyder millimeterbølger på under 10 mm. Millimeterbølger absorberes på de første få millimeter af huden. Sved og vand på huden absorberer bølgerne fuldstændig i kroppen, dvs. alt deres energi overgår til kroppen, på forskellige uhensigtsmæssige måder. De tekniske forklaringer har jeg fra flere interviews med en kvantefysiker.

Jo højere frekvenser, jo kortere bølgelængder – og hvad betyder det?

Jo højere frekvens, jo kortere bølgelængde, og omvendt. Den primære forskel er de kortere bølger, hvilket giver hurtigere pulsering pr. sekund. De ekstra høje pulseringsniveauer gør det væsentligt mere biologisk aktivt, og ikke mindre farligt, som industrien og flere mainstream media påstår. Eksempelvis vil et frekvensrum på 28 GHz være lig med 28.000.000.000 svingninger pr. sekund – også kaldet pulseringer eller gentagelser. Det er disse hurtig/høje pulseringsniveauer, der skaber cellestress på flere planer mm.

Fremadrettet vil den nye 5G teknologi benytte sig af frekvenser med voldsomt pulserende millimeterbølger, som vi end ikke kender de fulde konsekvenser af, hverken for mennesker eller miljø. 

Frygten er vores værste fjende

Frygten altid er vores værste fjende. Frygt forstærker de negative effekter af elektromagnetisk stråling, og har en stærk indflydelse på din evne til at håndtere stressfulde situationer, uanset hvad årsagen er. Så selvom uønsket stråling er en alvorlig situation, er det vigtigt at du til stadighed grounder dig. Jeg plejer at slå to fluer med et smæk. Jeg bliver nemlig både glad i låget af at cykle ud i naturen og derude grounder jeg meget hurtigt, ved blot at være tilstede og bruge alle sanser. 

KOMMER FORSKERNE FRA to forskellige planeter, når én fraktion siger, at vi skal tage det roligt med 5G, mens en anden fraktion siger, at vi løber en risiko? Nej. Der eksisterer én anerkendt mængde forskningslitteratur om helbredseffekter fra ikke-ioniserende stråling som mobiltelefoner og tv-master, radarudstyr og Wi-Fi. Litteraturmængden er ret begrænset og tæller 2000-3000 studier. Forskningen er spredt ud over tid og områder, og forskningen har sjældent været særlig målrettet menneskers realistiske eksponering i dagligdagen.” Dette er der ENIGHED OM BLANDT FORSKERE

 

TEKNOLOGI

Der er groft sagt 4 teknologityper: 2G, 3G , 4G og 5G. Der bruges forskellige frekvenser til hver teknologi.

  • 4G: 800, 1800 og 2600 MHz
  • 3G: 900 og 2100 MHz
  • 2G: 900 og 1800 MHz
  • 5G forventes først at blive introduceret i 3,5 GHz frekvensbåndet (millimeterbølger red.), hvor udstyr og frekvenser vil være til rådighed fra 2020, og senere i 26 GHz frekvens båndet.” Læs mere om energistyrelsens 5G handlingsplan: HER

 

HER KAN DU LÆSE MEGET MERE af uafhængig journalist på området

 

[1] Signalstyrken måles i energiindhold pr. arealenhed. I Danmark har vi en øvre grænse på 9.000.000 µW/m2. I Bruxelles vil de ikke udsætte befolkningen for mere end 10.000 µW/m2.

[2] https://www.investigate-europe.eu/ Læs mere HER

[3] https://www.itchefer.dk/kit-magasinet/artikel/staten-henter-22-mia-kr-paa-fremtidens-mobilfrekvenser

[4] https://www.degruyter.com/view/j/reveh.2016.31.issue-3/reveh-2016-0011/reveh-2016-0011.xml

[5] ICNIRP 2002: “People being protected. Different groups in a population may have differences in their ability to tolerate a particular NIR exposure. For example, children, the elderly, and some chronically ill people might have a lower tolerance for one or more forms of NIR exposure than the rest of the population. Under such circumstances, it may be useful or necessary to develop separate guideline levels for different groups within the general population, but it may be more effective to adjust the guidelines for the general population to include such groups.” https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPphilosophy.pdf

[6] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=EMF The European REFLEX study (2004) “…was conducted on behalf of the EU by 12 institutions for a total budget of 3 million euros. The results show that even at a SAR value of 1,3W / kg (representative of many mobile phones) significant biological damage is done in human cells and especially to the DNA”. https://itis.swiss/news-events/news/publications/2004/final-report-on-reflex-and-project-summary-now-available/

[7] EMF Scientist Appeal: https://emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal 5G appeal: “100,091 signatories from at least 187 countries as of June 7, 2019” https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal

[8] 5G juridisk responsum Maj 2019fare for mennesker, insekter, dyr og planter. Responsum henviser til de vigtigste peer-review studier.

https://helbredssikker-telekommunikation.dk/sites/default/files/190504%20Responsum%20med%20bilag%201_0.pdf

[9] https://tabttraad.home.blog/2020/05/03/laeger-i-hundredevis-skriver-under-paa-national-5g-protest/

[10] “The epidemiological studies reported: IARC Working Group meeting are adequate to consider RFR as a probable human carcinogen (Group 2 A). However, they must be supplemented with the recently reported animal data as performed at the Ramazzini Institute and the US National Toxicology Program as well as by mechanistic studies. These experimental findings together with the epidemiology reviewed here are sufficient in our opinion, to upgrade the IARC categorization of RFR to Group 1, carcinogenic to humans.” https://www.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/07/pr208_E.pdf  https://www.researchgate.net/publication/327494692_Cancer_epidemiology_update_following_the_2011_IARC_evaluation_of_radiofrequency_electromagnetic_fields_Monograph_102

[11] http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17994&lang=en

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *